Міжнародна Співпраця

XXI Конгрес Казахстан - Загальна інформація

14-18 вересня 2016 року, готель «Казахстан», Алмати, Казахстан.

Конгрес проводиться в місті Алмати - найбільшому місті Казахстану. Місто, розташоване на південному сході Республіки, в передгір'ях Алатау; населення Алмати становить близько 1,5 мільйона жителів.
Алмати - фінансовий, економічний і культурний центр. Тут зосереджена велика кількість ділових центрів, театрів, музеїв, художніх галерей, виставкових залів і незліченна кількість сучасних розважальних комплексів (кінотеатри, нічні клуби, парки, ресторани, кафе і багато іншого).

Реєстрація
Вартість реєстрації учасників конгресу - 60 євро.
Для проходження реєстрації і отримання броні на готель необхідно надіслати копію паспорта.
Презентації та доповіді надсилати на електронну пошту: bal-ara.kz@mail.ru до 23 червня 2016 року.

Віза
Всім учасникам необхідно мати дійсний паспорт для в'їзду в Казахстан. Візу до прибуття в країну необхідно отримати в посольстві Казахстану в Вашій країні. Якщо Вам потрібно лист-запрошення для отримання візи, будь ласка, зверніться до секретаріату конгресу, попередньо вказавши адресу за якою потрібно відправити оригінал запрошення.

Проживання
У двомісному номері - 60 євро на людину в день.
Проживання в одномісному номері - 105 євро в день. У вартість проживання входить сніданок, обід, вечеря і трансфер.
Готель «Казахстан» знаходиться в культурному і діловому центрі Алмати. З вікон цієї унікальної 26 поверхової споруди відкривається чудовий вид на чарівні снігові вершини гір Алатау, а також на панораму всього міста. Готель розташований поруч з проспектами Абая і Достик, зручна і сучасна транспортна розв'язка,що розташована поруч, дозволяє відвідати унікальні пам'ятки Казахстану, гірськолижний курорт Чимбулак і гірський каток Медео.

Виставка

В ході конгресу буде проходити міжнародна виставка. Реєстрація учасників виставки з підтвердженням на електронну пошту до 23 червня.

Клімат
Середня температура у вересні коливається від 20 до 26 градусів.

Тури
Технічні тури - 10 євро. Туристичні екскурсії - за заявкою.

Реєстрація

bala-ara.kz@mail.ru

Плануючи участь в Конгресі, надайте підтвердження про Вашу реєстрацію або документ, що підтверджує Вашу участь в XXI Конгресі Апіславія в Казахстані.14-18 сентября 2016 г., отель «Казахстан», Алматы, Казахстан

Конгресс проводится в городе Алматы - самом большом городе Казахстана. Город, расположен на юго-востоке Республики, в предгорьях Заилийского Алатау; население Алматы составляет около 1,5 миллиона жителей.

Алматы - финансовый, экономический и культурный центр. Здесь сосредоточено большое количество деловых центров, театров, музеев, художественных галерей, выставочных залов и бесчисленное количество современных развлекательных комплексов (кинотеатры, ночные клубы, парки, рестораны, кафе и многое другое).

Регистрация
Стоимость регистрации участников конгресса – 60 евро.
 
Для прохождения регистрация и получения брони на отель требуется отправить копию паспорта.
Презентации и доклады присылать на электронную почтуbal-ara.kz@mail.ru до 23 июня.

Виза

Всем участникам необходимо иметь действительный паспорт для въезда в Казахстан. Визу до прибытия в страну необходимо получить в посольстве Казахстана в Вашей стране. Если Вам нужно письмо-приглашение для получения визы, пожалуйста, обратитесь в секретариат конгресса, предварительно указав адрес по которому нужно отправить оригинал приглашения.

Проживание
Отель «Казахстан».

Проживание в двухместном номере - 60 евро на человека в день.

Проживание в одноместном номере - 105 евро в день.
В стоимость проживания входит завтрак, обед, ужин и трансфер..

Отель «Казахстан» находится в культурном и деловом центре Алматы. Из окон этого уникального 26 этажного сооружения открывается великолепный вид на чарующие снежные вершины гор Алатау, а также на панораму всего города. Отель расположен рядом с проспектами Абая и Достык, удобная и современная транспортная развязка расположенная рядом позволяет посетить уникальные достопримечательности Казахстана горнолыжный курорт Чимбулак, и горный каток Медео.

Выставка
В ходе конгресса будет проходить международная выставка. Регистрация участников выставки с подтверждением на электронную почту до 23 июня.

Климат
Средняя температура в сентябре колеблется от 20 до 26 градусов.

Туры

Технические туры – 10 евро.
Туристические экскурсии – по заявке.

Регистрация
bal-ara.kz@mail.ru
Планируя участие в Конгрессе, предоставьте подтверждение о Вашей регистрации или документ, подтверждающий Ваше участие в XXI Конгрессе Апиславии в Казахстане.


14-18 September 2016, hotel Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan

The Congress will take place in Almaty, which is the largest city of Kazakhstan. The city is situated in the South East of the Republic, in the foothills of the Trans-Ili Alatau; the population of Almaty is around 1.5 mln inhabitants.
Almaty is the financial, economic and cultural center of Kazakhstan. Here is a large number of business centers, theaters, museums, art galleries,, exhibition halls and a vast multitude of modern entertainment complexes (cinemas, night clubs, parks, restaurants, cafees and many other centers).
 
Registration
The registration cost of the participants of the Congress is 60 Euro.
To pass the registration and book the hotel the participant should send a copy of the passport on the e-mail address:bal-ara.kz@mail.ru before 10 March.
Presentations and reports should be sent on the e-mail address: bal-ara.kz@mail.ru before 23 June.

Visa
The participants should have their passports to come to Kazakhstan. The visa should be obtained from the embassy of Kazakhstan in your country before the arrival in Kazakhstan. If you need an invitation letter to obtain the visa, kindly apply to the secretariat of the Congress indicating the address where the original invitation letter should be sent.

Accomodation
Hotel Kazakhstan
Two-bed room - 60 Euro per person per night
One bed room - 105 Euro per night
The accommodation costs include breakfast, lunch, dinner and transfer.
Hotel Kazakhstan is situated in the cultural and business center of Almaty. The windows of this unique 26-storey building face the sight of the magnificent snow peaks of the Alatau Mountains as well as the panorama of the city. The hotel is at the crossroads of Dostyk avenue and Abay avenue, a convenient and modern transportation interchange allows to visit unique attractions of Kazakhstan, which are the skiing resort Shymbulak and the high mountain skating rink Medeo.

Exhibition
An International exhibition will take place within the Congress. The participants will be registered by confirmation sent tot he e-mail before 23 June.

Climate
The average temperatuure in September is from 20 to 26 degrees.

Tours
The technical tours - 10 Euro.
Tourist excursions will be arranged against an additional request.

Registration
bal-ara.kz@mail.ru

Planning your participation in the Congress, submit your confirmation about your registration or a document confirming your participation in the XXI Congress of Apislavia in Kazakhstan.

Категорія: